Monthly Archives: Tháng Chín 2010

Xa Xăm

Tiêu chuẩn

hai năm chưa gặp lại
em bây giờ ra sao ?
phương này nồng lửa hạ
bên kia mùa hoa đào
phía hai đầu nỗi nhớ
tưởng như lời ca dao
buổi chiều ra cửa ngó
kỷ niệm xưa ngọt ngào
hai năm chưa gặp lại
tháng ngày như chiêm bao
người đi vẫn quay quắt
bỏ quên một câu chào

hai năm sao dài dặc
giậu cúc nở đầy bông
quay lưng không lời hẹn
sao vẫn còn nhớ mong
thời gian qua rất chậm
xa xôi chùng nỗi lòng
ngại ngùng câu thăm hỏi
như dấu đời long đong
hai năm chưa gặp lại
mây nước vẫn xuôi dòng
câu hỏi không lời đáp
lặng trôi vào hư không

mạc phương đình