Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2009

Nỗi Lòng Xa Xứ

Tiêu chuẩn

  đêm qua trời lạnh, buồn không ngủ
  nằm nhớ quê hương, nhớ bạn bè
  mới đó mười năm như chớp mắt
  mái đầu còn mặn chút hương quê
  Trường Giang sóng vỗ đau bờ cát
  Núi Chúa, Dùi Chiêng dựng ngõ về
  mây trắng Sơn Chà che mất lối
  Ngũ Hành chuông vọng khuất sơn khê
  kẻ đi lòng thẹn cùng sông núi
  người ở buồn trông cảnh não nề
  xin hiểu dùm cho người viễn xứ
  lòng xưa quay quắt gió sương che
  nước sông chẳng rửa xong thù hận
  giọt lệ càng đau chuyện ước thề
  không nhắc nhưng lòng sao nhớ quá
  những con đường đất những bờ tre
  nương khoai rẫy bắp, mùi hương lúa
  trường học làng xưa, phượng đỏ hè
  mưa giục đông về giăng nước bạc
  quê nghèo chìm đắm cảnh lê thê
  những hình ảnh đó sao quên được
  đất Quảng trong tim vẫn bộn bề

  xin hẹn cùng nhau ngày trở lại
  đẩy thuyền ra khỏi bến sông mê.

  mạc phương đình